Buitenlanddekking

Het is vast niet het eerste waar u aan denkt bij het vergelijken van begrafenisverzekeringen, maar toch is het ook niet onhandig om op de hoogte te zijn van het feit of uw begrafenisverzekeraar ook buitenlanddekking biedt. Vaak zal de buitenlanddekking (ofwel werelddekking) iets zijn wat u aanvullend bij uw begrafenisverzekering mee zult moeten nemen om ervan gebruik te kunnen maken. Zoals gezegd is de buitenlanddekking waarschijnlijk niet het eerste dat in u opkomt bij een begrafenisverzekering, maar de kans bestaat natuurlijk altijd dat u als verzekerde in het buitenland komt te overlijden, bijvoorbeeld tijdens een vakantie.

Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland gaat verhuizen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor uw werk, dan doet u er verstandig aan om uw begrafenisverzekeraar te contacteren om te vragen hoe het nu precies met uw dekking van de verzekering zit. Het kan namelijk heel goed zijn dat uw vaste woonadres gewoon in Nederland blijft, terwijl u wel uw tijd meestentijds in het buitenland doorbrengt. Wanneer u definitief mocht gaan verhuizen naar het buitenland wordt het alweer een ander verhaal, want dat zal hoogstwaarschijnlijk niet meer binnen uw begrafenispolis vallen.

Begrafenisverzekering buitenland

Werelddekking van de begrafenisverzekering heeft verder niet zoveel van doen met ook echt begraven worden in het buitenland. Als u graag in het buitenland begraven wilt worden dient u daar al vooraf bij het afsluiten van uw verzekering rekening mee te houden. Indien u namelijk de begrafenisverzekering gaat afsluiten in de naturavorm is het goed om te weten dat deze vrijwel altijd alleen voor begrafenissen binnen Nederland gebruikt kan worden. U zult zich dan dus moeten wenden tot de kapitaalverzekering, want dan kunnen uw nabestaanden gewoon de begrafenis in het buitenland gaan regelen.

Next post: