Wachttijd verzekering

In sommige gevallen kan er bij een begrafenisverzekering een wachttijd gelden. In feite is dit simpel gezegd de tijd die u moet wachten voordat u volledig van de dekking van de verzekering gebruik kunt gaan maken. U moet overigens niet denken dat u tijdens de wachttijd nog geen premie hoeft te gaan betalen, want hier start u wel gewoon direct mee. Echter is de dekking van de begrafenisverzekering op dat moment nog niet optimaal en is deze dus nog beperkt. De wachttijd is met name in het leven geroepen om het risico voor de begrafenisverzekeraar wat in te dammen.

Gezondheidsverklaring

Vrijwel alle begrafenisverzekeraars werken met de zogenaamde gezondheidsverklaring. U vult deze in bij uw aanvraag voor de verzekering en de verzekeraar beoordeelt wat u heeft ingevuld. Wanneer dan bijvoorbeeld mocht blijken dat uw gezondheid niet erg goed is kan de verzekeraar u aanbieden om u wel voor de begrafenisverzekering te accepteren, maar dan dus wel met een bepaalde wachttijd. Over het algemeen wordt er overigens bij de begrafenisverzekering niet van een wachttijd gesproken, maar van carenzjaren. Uiteraard komen beide begrippen op hetzelfde neer. Wordt u geaccepteerd met 1 carenzjaar, dan heeft u dus het eerste jaar van uw begrafenisverzekering een onvolledige dekking terwijl u wel gewoon het volle pond betaalt aan premie. Nogmaals, hiermee dekt een begrafenisverzekeraar voor zichzelf dus het risico dat u vlak na het afsluiten van de begrafenisverzekering komt te overlijden en dat de verzekeraar volledig uit moet gaan keren. Wanneer u bij de aanvraag van een begrafenisverzekering geen ingevulde gezondheidsverklaring hoeft te overhandigen aan uw verzekeraar zult u standaard al met carenzjaren te maken krijgen.

Previous post:

Next post: