Wijzigen begrafenisverzekering

Het kan zijn dat u in de periode nadat u de begrafenisverzekering heeft afgesloten plots van gedachte verandert en dat u wenst uw begrafenisverzekering te wijzigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u naderhand vindt dat uw verzekering eigenlijk te uitgebreid voor u is, maar u kunt ook juist vinden dat er binnen de verzekering eigenlijk nog iets ontbreekt wat u hier graag aan zou willen toevoegen. Het is zeker niet zo dat iedere begrafenisverzekeraar hier even makkelijk mee omgaat als u aangeeft dat u iets binnen de verzekering wilt gaan wijzigen. Het werkt natuurlijk ook 2 kanten op, want voegt u een bepaalde dienst aan de begrafenisverzekering toe, dan kan de verzekeraar van u ook meer geld aan premie tegemoet zien. U kunt zich dan ook voorstellen dat hier doorgaans geen probleem van wordt gemaakt. Anders kan het worden wanneer u iets uit de verzekering weg wilt laten, want dat zou vanuit het oogpunt van de verzekeraar negatieve gevolgen hebben voor de premie, aangezien deze dan dus zou moeten gaan dalen.

Wijzigen en stopzetten begrafenisverzekering

Hierboven heeft u al kunnen lezen dat het vrij zelden problemen op zal leveren indien u wilt dat de verzekering aangepast wordt naar boven en u dus wordt voorzien van meer dekking. Minder dekking en dus ook minder premie betalen kan echt wel wat moeilijker zijn en uw verzekeraar kan u vertellen welke mogelijkheden zij hierin bieden. De optie die u ook heeft is dat u de begrafenisverzekering gewoon helemaal stopzet. Doe dit echter wel op de juiste manier en maak uw verzekering premievrij. Het geld wat u dan namelijk al in de verzekering heeft gestoken blijft dan gewoon beschikbaar voor het moment van overlijden.

Previous post:

Next post: