Zelfdoding en begrafenisverzekering

Zelfdoding komt helaas geregeld voor, maar hoe zit het nu precies als dit gebeurt terwijl er ook sprake is van een begrafenisverzekering? Keert een begrafenisverzekering alleen maar uit wanneer er sprake is van een natuurlijke dood of wordt er ook gewoon geld uitgekeerd wanneer er sprake is van zelfdoding?

Uitkering bij zelfdoding

Er is zeker niet alleen maar sprake van een uitkering bij een natuurlijke dood en ook bij zelfdoding kan er gewoon worden uitgekeerd waarvoor men was verzekerd. Dit gebeurt echter niet altijd, want wanneer er namelijk sprake is van zelfdoding zal er eerst door de begrafenisverzekeraar in kwestie worden gekeken naar de tijdsduur van de begrafenisverzekering en hoe lang dus de verzekerde deze al heeft. Als er bijvoorbeeld sprake is van zelfdoding terwijl de begrafenisverzekering pas 2 maanden geleden is afgesloten, dan kan de verzekeraar bepalen om hier dus niet voor uit te keren. Dit staat doorgaans ook in de begrafenispolis vermeld en vaak wordt er een periode van een jaar in acht genomen voor dit soort situaties. Als er sprake is van zelfdoding bijvoorbeeld 2 jaar na het afsluiten van de begrafenisverzekering, dan zal er dus wel gewoon worden uitgekeerd door de begrafenisverzekeraar.

Misbruik begrafenisverzekering voorkomen

Het is natuurlijk logisch dat een begrafenisverzekeraar pas zal uitkeren wanneer een verzekerde de begrafenisverzekering in dit soort gevallen al geruime tijd heeft, want anders zou de verzekering behoorlijk fraude gevoelig zijn en zou er van de begrafenisverzekering zo nu en dan best eens misbruik gemaakt kunnen worden. Dit moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden en vandaar dus dat verzekeraars hier standaard wat over hebben opgenomen in de polisvoorwaarden van hun begrafenisverzekering.

Previous post:

Next post: